Táhnutí vleku či karavanu. Tažné řízení a jeho použití.

10.09.2018

Když jsem zjišťovala, jaké mám splnit normy a co mám dodržet za zákonné ustanovení v případě, že chci táhnout vlek s autem či karavan, bylo celkem obtížné se dobrat informací, které by se daly považovat za správné. Jakou musím mít kategorii řidičského průkazu, jaký typ tažného zařízení, jakou dálniční známku a podobně. 

Denně vidím jak táhne někdo plaťák (vlek na převoz automobilů) za octávií. Má její tažné zařízení takovou nosnost? Čtu o nutnosti mít "éčko" pro vleky nad 750 kg. Tak jak to tedy je? Začneme popořadě.

Tažné zařízení

Varianta první je, že tažné zařízení máte už z výroby a je zapsané v technickém průkazu vozidla. Detailní informace najdete v poznámkách pod technickými údaji, kam se zapisují například ráfky kol a jiné doplňky.

Varianta druhá a častější a znamená dodatečnou montáž, ať už originálního nebo neoriginálního tažného zařízení. Stejně jako všechno, co souvisí s provozem auta je i toto regulované. Montáž tažného zařízení a jízda s ním je vymezena zákony. 

1. Je potřeba použít tažné zařízení, který odpovídá evropské, a tedy i české, homologaci. Upravuje to norma 94/20/ES EHK 55 a ta musí být uvedena na dílu, který chcete na auto namontovat. K doplňku vám prodejce dá i tzv. typový list. Od člověka či firmy, která vám tažné zařízení namontuje, budete potřebovat potvrzení o odborné montáži. 

2. Krok dva je, že namontované tažné podléhá registraci, při níž je zapsáno do velkého technického průkazu a OTP (Osvědčení o Technickém Průkazu = "malý" technický průkaz) a musí být registrováno do deseti pracovních dnů od montáže na vůz. Technická ani evidenční kontrola není třeba.

3. Nezapomeňte, že pokud máte tažné zařízení, kde se čep (koule) sundává bez pomoci nářadí - tzv. bajonet, musí být sejmuta vždy, když není tažen přívěs. Naopak čep (koule) tažného zařízení, který je upevněn šrouby nemusí být odmontován, když není tažen přívěs. Současná technická vyhláška neukládá řidičům povinnost, mít vozidlo vybavené nářadím, proto také nemůže uložit povinnost demontovat kouli, k jejíž demontáži je nářadí nutné, to však pouze za předpokladu, že koule nezasahuje do SPZ. 

Co mohu tahat?


1. váha

Jak těžký přívěs mohu tahat je uvedeno v technickém průkazu v části "technický popis vozidla", oddíl "hmotnosti", řádek 39, pod názvem "nejvyšší technicky přípustná hmotnost přípojného vozidla". Maximální zatížení uvedené v typovém listu tažného zařízení, může být vyšší, avšak pro zápis maximální hmotnosti při registraci tažného zařízení je rozhodující údaj v TP vozu.

Okamžitou hmotností přívěsu nesmím překročit maximální přípustnou hmotnost přípojného vozidla, uvedenou v TP auta a také v části "Další záznamy", kde je zapsáno TZ včetně povolených zatížení.

2. kategorie ŘP

"B"

S řidičským průkazem skupiny "B" můžete řídit vozidlo s hmotností max. 3500 kg + vlek s hmotností max. 750 kg. Další varianta je vozidlo s vlekem za podmínek, že tato souprava nepřesahuje maximální hmotností 3500 kg a současně vlek svojí max. celkovou hmotností nepřevyšuje pohotovostní hmotnost auta. 

"B" + "E" nebo "B"96

Pokud by byl vlek a náklad těžší než 750 kg už musíte mít ke kategorii "B" i "E".  Nebo ještě existuje varianta "B"96, což je rozšířená kategorie, kdy můžete táhnout soupravu až do 4 250 kg. U obou kategorií se dělají jen jízdy.

Příklad: VW Passat variant má provozní hmotnost 1541 kg a největší technicky přípustná hmotnost přívěsu 1500 kg, takže může táhnout vlek + náklad s max. celkovou hmotností dle TP 1500 kg. Sečtené hodnoty dávají je 3041 kg. Tím nepřesahujete 3500 kg, takže není nutné mít "ečko". 

Za konzultaci kategorií řidičského oprávnění děkuji Radovanovi Myslíkovi a jeho Autoškole Praha.


Dálniční známka či mýto

Povinnost platit mýtné se určuje podle hmotnosti tažného vozidla. Nezáleží na hmotnosti přívěsu. Motorové vozidlo, které svojí povolenou hmotností nepřekročí 3,5 t používá pouze dálniční známku.


Rychlost jízdy s vlekem


Obecně platí, že s vlekem můžete jet max. 80 km/hod. Někteří výrobci vleků deklarují vyšší konstrukční rychlosti. Pro jízdu s přívěsem platí, že řidič nesmí překročit nejvyšší povolenou rychlost žádného z vozidel soupravy. Po většině Evropy, ale platí povolená rychlost 80 km/hod.

autorka: Michaela Reissig